Vállalom hiteles energetikai tanúsítvány készítését elsősorban Győr-Moson-Sopron megyében rövid határidővel

Vállalom hiteles energetikai tanúsítvány készítését elsősorban Győr-Moson-Sopron megyében rövid határidővel!

Az igazán jó minőségű Energetikai Tanúsítvány ajánlásokat is tartalmaz, mely munkák elvégzése után javul az ingatlan besorolása

Az igazán jó minőségű Energetikai Tanúsítvány ajánlásokat is tartalmaz, mely munkák elvégzése után javul az ingatlan besorolása.

Tanúsítványról

Mi az Energetikai Tanúsítvány?

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, amely az épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az épület, lakás önmagához viszonyított éves energiafogyasztását mutatja meg. 2012. január 1-től a tanúsítás kötelező, így nélkülözhetetlen lakásvásárlás, lakáseladás, új lakásépítés, bérbeadás előtt, illetve energetikai pályázathoz.

Miért szükséges?

Magyarországon a teljes felhasznált energia körülbelül 30%-át az épületek, ingatlanok ellátására használjuk fel. Ez az igen magas érték tudatos és ésszerű tervezéssel, üzemeltetéssel nagymértékben csökkenthető. Ez kevesebb kibocsátást, kisebb környezetterhelést jelent. A csökkentés lehetőségeihez látnunk kell a mai valós helyzetet. Az Energetikai Tanúsítvány erre jelent választ.

Energetikai Tanúsítvány

Megmutatja, hogy az ingatlan milyen besorolású, illetve mennyi a fajlagos primer energia fogyasztása. Végső soron az Energetikai Tanúsítvány popntos viszonyítást ad arról, hogy mekkora lesz az üzemeltetési költség.

Mit nevezünk Hiteles Energetikai Tanúsítványnak?

Hiteles példánynak az e-tanúsítás országos, elektronikus nyilvántartásban található, azonosító kóddal ellátott elektronikus példány tekinthető. Nyomtatni bármennyit lehet belőle, a nyomtatott példányok a hiteles példány másolatai.

Az Energetikai Tanúsítvány megléte számos helyzetben előnyös lehet

 • Új épület esetén, használatbavételi engedély igényléséhez kötelező
 • Adásvétel és tartós bérbeadás esetén a kormányrendelet értelmében kötelező
 • Pályázatok benyújtásánál egy komoly, számokkal alátámasztott érv
 • Jelentősen befolyásolhatja az ingatlan értékét ( a tanúsítvány 10 évre szól)

Mindenkinek fontos, aki ingatlant ad el, vásárol, bérbe ad, bérbe vesz, vagy épít, újjáépít, felújít, energetikai pályázatot ad be. A tanúsítvány osztályba sorolása megmutatja milyen energiafelhasználású, és milyen energetikai állapotú az épület. A tanúsítvány ajánlásokat is tartalmaz a korszerűsítésre, és az így megvalósítható magasabb energetikai osztályba sorolásra is.

Mikor nincs szükség Energetikai Tanúsítványra

 • Különálló épületek esetében, amennyiben azok hasznos alapterülete 50 m2-nél kisebb (ez csak különálló épületekre vonatkozik, az 50 m2-nél kisebb társasházi lakásokra nem!)
 • Amennyiben az épület éves szinten 4 hónapnál rövidebb használatra van szánva
 • Amennyiben az épület használati időtartama legfeljebb 2 év (pl. ideiglenesen felállított épületek)
 • Vallási, hitéleti rendeltetésű ingatlanok esetében (pl. templomok)
 • Jogszabály által védetté (pl. műemlékké nyilvánított, vagy egyéb módon értékvédelemben részesített) épületek, illetve építészeti értékvédelemben részesült területen található épületekre
 • Mezőgazdasági célú ingatlan esetében
 • Azoknál az épületeknél, ahol a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat ideje alatt magasabb mint 20 W/m3
 • Ha a fűtési szezon során több mint hússzoros légcserére van szükség
 • Műhelyként használt épület esetében
 • Sátorok, levegővel felfújt ideiglenes építmények esetén.

Meddig hatályos az elkészült tanúsítvány?

A tanúsítvány tíz évig hatályos. A tanúsító az általa készített tanúsítványt, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) a megbízónak történő átadástól számított 10 évig megőrzi.
Ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni.

Energetikai besorolás jelentése

A+ < 55 Fokozottan energiatakarékos
A 56 - 75 Energiatakarékos
B 76 - 95 Követelménynél jobb
C 96 - 100 Követelménynek megfelelő
D 101 - 120 Követelményt megközelítő
E 121 - 150 Átlagosnál jobb
F 151 - 190 Átlagos
G 191 - 250 Átlagost megközelítő
H 251 - 340 Gyenge
I 341 < Rossz

Energetikai Tanúsítvány felépítése

Az energetikai tanúsítvány egy többoldalas dokumentum, amely két fő részből áll

 • összefoglaló lap
 • alátámasztó munkarész: ez egy hosszabb anyag, ami a számítás kiindulási adatait és a részeredményeket is tartalmazza

Az összefoglaló lapon az alábbiak szerepelnek:

1. Az épület (önálló rendeltetési egység) fajlagos primer energiafogyasztása kWh/(m2*a)

Ezt a mennyiséget összesített energetikai jellemzőnek (Ep) is szokták nevezni. Ez nem más, mint az épület éves energiafogyasztása, egységnyi fűtött alapterületre vetítve, primer energiában kifejezve. A tanúsítványban kiszámított érték két dologtól függ

 • attól, hogy mennyire szigetelnek az épület külső falai és nyílászárói
 • attól, hogy milyen gépészeti berendezések vannak a házban

Ebből az adatból ugyan nem lehet közvetlenül kiszámítani a fűtésre, a melegvízellátásra és gépi szellőzésre eső várható rezsiköltségeket, de ha a berendezéseink földgázzal működnek jó közelítő értéket kaphatunk.

2. Követelményérték (viszonyítási alap) kWh/(m2*a)

Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményértéket (Epm) a jogszabály adja meg, az épület éves energiafogyasztását ezzel az értékkel kell összehasonlítani.

Új épület esetén az összesített energetikai jellemző nem haladhatja meg a követelményértéket, vagyis az épület energiafogyasztása csak ennél kisebb lehet. Meglévő régebbi épületek tanúsításakor az éves energiafogyasztás többnyire nagyobbra adódik, mint az új épületekre előírt követelmény.

3. Az épület összesített energetikai jellemzője hány %-a a követelményértéknek

Ha ez az érték 100%, akkor az épület energiafogyasztása pont akkora, mint az előírt követelmény. Minél kisebb ez a hányados, annál inkább energiatakarékos az épület, és minél nagyobb annál inkább energiafaló.

4. Energetikai minőség szerinti besorolás

Az épület energetikai osztályba sorolását az előző pontban kiszámított % alapján végzik el. A skálán az A+ és A osztály jelenti a csúcsminőséget. (Persze efölött vannak még a passzív házak).

 • A C osztály azt jelenti, hogy az épület energiafogyasztása éppen megfelel a jelenlegi előírásoknak.
 • A magyar lakásállományról rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint az átlagos épületek az F kategóriába esnek.
 • A legrosszabb az I osztály, melynél az energiafogyasztás több mint 3-szorosa az új épületekre előírtnál.
  • 5. Az osztályba sorolás eredményét grafikusan ábrázolva

   6. Fajlagos hőveszteségtényező a követelményérték százalékában

   A fajlagos hőveszteségtényező magának az épületnek a hőveszteségét jellemzi, azaz csak attól függ, hogy mennyire jó az épület szigetelése (ill. mennyire tudja hasznosítani az ablakokon bejutó napsugárzást). A vizsgált épületre kiszámított értéket a fajlagos hőveszteségtényezőre vonatkozó követelményértékkel kell elosztani.

   Ha ez az érték 100%, akkor az épület számított hőveszteségtényezője éppen megfelel az előírásnak. Minél kisebb ez az érték, annál jobb az épület hőszigetelő képessége.

   Új épületnél ennek az értéknek kisebbnek kell lennie, mint 100%. Meglévő régebbi épületek tanúsításakor többnyire 100%-nál nagyobb ez a szám, ami arra utal, hogy az épület a jelenlegi előírásokat nem tudja teljesíteni.

   7. Nyári túlmelegedésre vonatkozó észrevétel

   Ez a sor nem szerepel kötelezően az összefoglaló lapon, de többnyire találkozhatunk vele.

   Itt arról szoktak említést tenni, hogy az adott épület esetén fennáll-e nyáron a túlmelegedés veszélye. Ha igen, akkor lépéseket kell tenni a napsugárzásból származó hőterhelés csökkentésére (pl. külső árnyékolókkal) ill. bizonyos esetekben légkondicionálás ajánlott.

   8. Javasolt korszerűsítések

   Ha az épület nem éri el a C energetikai osztályt, akkor a tanúsítvány olyan javaslatokat is tartalmaz, amelyekkel az épület energiafelhasználása csökkenthető.

   A tanúsítvány javaslatot tehet hosszabb távon kivitelezhető korszerűsítési munkákra, mint pl. a falak utólagos hőszigetelése, ablakcsere, fűtési rendszer korszerűsítése. A lényeg az, hogy a javaslatoknak költséghatékony és reálisan megvalósítható megoldásokat kell felvázolnia.

   Ezek azonban csak tanácsok, amelyek a tulajdonost nem kötelezik semmire.

   9. A javaslat(ok együttes) megvalósításával elérhető minősítés:

   Ezt sem kell kötelezően szerepeltetni a tanúsítványban, de gyakran találkozhatunk vele.

   Kapcsolódó dokumentum

Rendeletek

Energetikai Tanúsítvány (lakás zöldkártya) készítése

A kormány 176/2008. sz rendelete értelmében: 2009. január 1-jétől

 • az ingatlanok használatbavételi engedélyéhez,
 • tartós 1000 m2 -nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén,

2012. január 1-jétől. Meglévő épület, önálló rendeltetési egység, lakás,

 • adásvételéhez,
 • egy évet meghaladó - bérbeadásához, Energetikai Tanúsítvány kiállítása szükséges.

Kik készíthetik el?

 • Tanúsítást a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékébe felvett tanúsítók végezhetik. Számos tanfolyam készíti fel a tanúsítókat a kamarai vizsgára. A két Kamara névjegyzékében a kamarai honlapokon 2000 főnél több tanúsító adatai elérhetőek. Bár egyszerűbb tanúsítási esetekben a számítások számítógép nélkül is elvégezhetők, de többféle szoftver is elérhető.
 • A Magyar Mérnöki Kamara honlapján, az alábbi címen: http://mmk.hu/nevjegyzek.php?no_cache=1
 • A Magyar Építész Kamara honlapján az alábbiak szerint: http://www.mek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=61

Lényeges változások 2013 január 9.-től

Lényeges változások 2013 január 9.-től:
A rendelet szerint hitelesített energetikai tanúsítást kell készíteni, melyen egyedi azonosító kód szerepel. Az azonosító kódot az adásvételi szerződésben fel kell tüntetni. Továbbá fel kell tüntetni az kínálati hirdetésben, amennyiben már rendelkezik energetikai tanúsítvánnyal az ingatlan.

Tanúsítvány készítés

Energetikai Tanúsítvány készítésének menete

Ha velem készítteti el az energiatanúsítványt, előre egyeztetett időpontban helyszíni műszaki felmérést végzek. Ez alapján számolom ki az ingatlan fogyasztási jellemzőit, és sorolom be az ingatlant egy energia osztályba. Az energiatanúsítványt hitelesítem, majd e-mailben, személyesen, vagy postán eljuttatom Önhöz, a megbeszélt határidőre.

 • helyszíni szemle egyeztetett időpontban, (kb. 45 perc);
 • számítások elvégzése, az energiatanúsítvány kiállítása, hitelesítése (1-3 munkanap);
 • az energiatanúsítvány megküldése e-mailben, postázása vagy átvétele/átadása a megbeszélt határidőre.

Amennyiben áraim felkeltették az érdeklődését, szolgáltatásomat megrendelheti telefonon vagy e-mailben.

Energetikai Tanúsítvány készítéséhez szükséges dokumentumok

A tanúsítvány elvégzéséhez feltétlenül szükséges az ingatlan helyrajzi számának ismerete, illetve az épület méreteit, szerkezetét bemutató dokumentumok.

Amennyiben rendelkezik vele:

 • tervdokumentáció
 • alaprajzok, metszetek, homlokzatok
 • műszaki leírás
 • esetleg részlettervek

Amennyiben rendelkezik az ingatlan építési tervdokumentációval csökkentheti a tanúsítvány készítésének időtartamát és árát.
Amennyiben tervdokumentáció nem áll rendelkezésre, úgy a szükséges adatokat beszerzem.

Mennyi idő alatt készül el a tanúsítvány?

Az elkészítés ideje a helyszíni szemlétől számított 1-3 munkanap. Az elkészítés pontos határidejét előre egyeztetem Önnel. Ha ettől hamarabb szükséges a tanúsítvány, megpróbálom a lehető leggyorsabban elkészíteni, ezért felárat nem kérek. Ha van szabad kapacitásom, már akár másnap megkaphatja a hitelesített kalkulációt.

Így készül az Energetikai Tanúsítvány

Az energetikai tanúsítvány készítését a tanúsítók 176/2008. Kormányrendelet alapján végzik, mely az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szól.

Ezen kormányrendelet alapján az energetikai tanúsítvány készítése 2 módszerrel történhet:

 • 1. Számításos módszerrel
 • 2. Mért fogyasztási adatok elemzésével (jelenleg még nem alkalmazható módszer)

Az energetikai tanúsítvány kiállítása a megelőző három év energiafogyasztási adataiból számítva a rendelkezésre álló számlák és tervrajzok alapján készíthető el. A módszer jelenleg még kidolgozatlan, nem alkalmazható!

1. Számításos módszer

A tanúsítók általában ezzel a módszerrel dolgoznak. Alapvető követelmény, hogy helyszíni szemlén kell meggyőződnie a tanúsítónak az ingatlan energetikai adottságairól. Az Energetikai Tanúsítvány hitelesen csak a helyszíni szemle pontos adatfelvétele után készíthető el.

A tanúsítás lépései:

 • Épület geometriai adatainak meghatározása,
 • Épületszerkezetek azonosítása,
 • Épületgépészeti rendszerek azonosítása,
 • Energetikai számítás elvégzése,
 • Eredmények megfogalmazása, az energetikai tanúsítvány elkészítése,
 • Az energetikai tanúsítvány átadása, elküldése a VÁTI központi adatbázisába, saját példány archiválása.

A helyszíni szemle alkalmával a tanúsító vizsgálja az épület szerkezetét, falakat, hőszigetelést, födémet, tetőt, ablakokat. Az alaprajz is sokat segít felméréskor. Az épületgépészet vizsgálata lakóépületeknél a fűtés és a melegvíz -előállítás mellett esetenként a gépi szellőztetés és a klímaberendezések felmérésére is kiterjed. Az ingatlan tájolása, elhelyezkedése, és a gépészeti tulajdonságok az adott ingatlan fenntartási költségeit is nagymértékben befolyásolják.

Nem mindegy hol helyezkedik el az adott ingatlan a társasházban. Ha szélső lakásról van szó, az mindig rosszabb minősítést kap, mint egy középső lakás, ami körbe van fűtve. Még akkor is igaz ez a megállapítás, ha a nyílászárók és a falak ugyanolyan paraméterűek.

Az ingatlan besoroláskor olyan értéket kap, amely megmutatja, hogy a 100%-nak tekintett mai követelményekhez képest, hogyan alakul a számított energiafelhasználása. Az így kapott százalékos értéket sávos besorolás alapján betűkkel kell jelölni. A vizsgálat során egyebek mellett az éves energiaigényt is meg kell határozni. Ez számszerűsíti, hogy mennyi energiaráfordítás szükséges az adott ingatlan fenntartásához éves szinten. Az ingatlanok vételénél a fenntartási költségek legalább olyan fontos szempontok, mint a vételár.

Az igazán jó minőségű Energetikai Tanúsítvány ajánlásokat is tartalmaz, mely munkák elvégzése után javul az ingatlan besorolása

Ne felejtsük el: az ingatlanok fenntartásának költségei közül 20%-ot a rezsiköltségek teszik ki.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan néz ki egy energetikai tanúsítvány?

Kapcsolódó dokumentumok Energetikai Tanúsítvány minta menüpontjában látható.

Új építésű ingatlanra, lakásra szükséges-e energetikai tanúsítvány?

A tanúsítvány kiállítása kötelező az olyan új építésű, 50m2-nél nagyobb alapterületű lakóingatlanokra, melyek építési engedélyeztetési eljárása 2006. szeptember 1. után indult. ( részletes leírás: 176/2008. Korm. rendeletben)

Mennyi időbe telik egy energetikai tanúsítvány elkészítése?

A tanúsítás minden esetben egyedi. Az épület szerkezeti adatai, funkciója, alapterülete a legfontosabb információkat hordozzák.

Ahol rendelkezésre áll tervdokumentáció, ott egyszerűbb a helyzet, a dokumentumok alapján elkészíthető a tanúsítvány.

A tanúsítás helyszíni bejárással kezdődik. Ahol az épület paraméterei kerülnek felmérésre. (Fal-, födém-, nyílászáró-szerkezetek, rétegrendek, fűtési és melegvízellátási rendszer, stb.). A felmérés után van lehetőség az adatok feldolgozására, a számítási feladatok elvégzésére, majd a tanúsítvány kiállítására, hitelesítésére és átadására.

Fogalomtár

Energia

Az energia általános értelemben a változtatásra való képességet, a fizikában a testek pillanatnyi állapotát leíró mennyiség, állapotjelző.. Egy bizonyos állapotú fizikai rendszer energiája azzal a munka-mennyiséggel adható meg, amellyel valamilyen kezdeti állapotból ebbe az állapotba hozható. A kezdeti állapotot referencia állapotnak, vagy referenciaszintnek hívjuk.

Fajlagos Hőveszteségtényező

A fajlagos hőveszteségtényező a transzmissziós hőáramok és a fűtési idény átlagos feltételei mellett kialakuló sugárzási hőnyereség hasznosított hányadának algebrai összege egységnyi belső-külső hőmérsékletkülönbségre és egységnyi fűtött térfogatra vetítve. Az épület felület/térfogat arányától függ, az épület rendeltetésétől nem.

Filtráció

A légszivárgás (infiltráció) a szellőzésnek nem kívánt, nem ellenőrzött módja, amely az épület résein át megvalósuló légszivárgást jelenti és megnövekedett fűtési vagy hűtési terhelést okoz abban az esetben, ha a külső levegő bejut az épületbe és fel kell melegíteni, vagy le kell hűteni.

Hőátadás, hőátadási tényező

Hőátadás, hőátadási tényező: alfa {W/m2K: watt per négyzetméter-kelvin} A hőátadás az egymással érintkező testek közötti hőcsere. Az alfa hőátadási tényező megadja azt a hőmennyiséget, amely 1 m2 testfelület és az érintkező levegő között 1 K hőmérséklet-különbségnél kicserélődik.

Hőátbocsátási tényező

Hőátbocsátási tényező: jele: U {W/m2K (watt per négyzetméter-kelvin} A hőátbocsátási tényező a szerkezet hőtechnikai minőségének fontos, de nem az egyetlen meghatározó tényezője. Az épületszerkezetek többségének mindkét oldala levegővel érintkezik, a léghőmérsékletek különbözősége esetén a hőáram levegőből indul és levegőbe érkezik, nagysága tehát nemcsak a szerkezet vezetési tulajdonságaitól, hanem a felületeken lejátszódó hőátadástól is függ.

Hővezetési tényező

A hőáram a hőmérsékletkülönbséggel, a hőáram irányára merőleges keresztmetszettel, valamint egy vezetési tényezővel arányos. Ez utóbbi a hővezetési tényező, amely azt fejezi ki, mekkora hőáram halad át időegység alatt egységnyi vastagságú, az áramlásra merőlegesen egységnyi felülettel bíró anyagon, egységnyi hőmérsékletkülönbség hatására.

Nagy általánosságban igaz az, hogy a nagyobb sűrűségű anyagok hővezetési tényezője nagyobb, a kisebb sűrűségű, laza – szálas vagy porózus – anyagoké kisebb.

Ingatlan

Az ingatlan a föld és a ráépített szilárd építmények összessége. Tudományos megfogalmazásban: ingatlan a föld szárazföldi felszínének körülhatárolt, más ingatlanoktól elkülönített része, továbbá az önálló rendeltetésű és önálló forgalmú építmény vagy építményrész.

Összesített Energetikai Jellemző

Az összesített energetikai jellemző az épület rendeltetésszerű használatának feltételeit biztosító épületgépészeti rendszerek egységnyi fűtött térfogatra vonatkozó, primer energiában kifejezett éves fogyasztása.

Lényeges változások 2013 január 9.-től

Mérnök alapképzettséggel, felsőfokú ingatlanértékbecslői, ingatlanvagyon-értékelői, műszaki ellenőri, valamint energetikai tanúsítói képesítéssel, számos referenciával, magas színvonalon, rövid határidővel vállalom elsősorban Győr-Moson-Sopron megyei ingatlanok tanúsítását.